Pediatrija.si

  • narrow screen resolution
  • wide screen resolution
  • fluid screen resolution
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Začetek Zgodovina ordinacije
Zgodovina ordinacije PDF E-pošta

Začetki ordinacije ki sedaj deluje pod imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o. segajo v leto 1994. Takrat je moja mama prim. Erika Udovič-Dovnik, dr. med. specialistka pediatrije začela zasebniško pot v svoji ordinaciji Vita Nova. V njej je do neke mere nadaljevala svoje delo na področju primarne pediatrije po dispanzerski metodi dela. Zaradi administrativnih ovir ni nadaljevala svojega dela razvojne nevrologinje, ki ga je pionirsko začela in ga v obliki Centra za otroke z motnjami v razvoju (COMR) postavila na noge v ZD Maribor.


Leta 2003 je mama ustanovila Zdravstveni zavod Pediatrične ordinacije Borštnikova. Namen je bil ta, da sem v Zavodu lahko kot izbrani pediater izvajal dejavnost tudi sam, saj sem leta 2001 opravili specialistični izpit iz pediatrije in sem že pred tem pomagal pri delu v ordinaciji. Na Zavod je bila tako prenešena koncesija podeljena mami s strani MO Maribor. Zavod je bil s sklepom Okrožnega sodišča v Mariboru vpisan v sodnem registru dne 3. 3. 2003. Kot glavna dejavnost je bila registrirana Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (85121). Poleg tega so bile registrirane še Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost (85122) in nekatere druge dejavnosti iz področja zdravstva. 1. 6. 2004 sem direktor zavoda postal Igor Dovnik, dr. med. specialist pediater.


Po dokončni upokojitvi ustanoviteljice in lastniškem prenosu (odkupu) dejavnosti in Zavoda v začetku leta 2007, v moje roke, pa sem prevzel ustanoviteljstvo Zavoda. V prostorih Zavoda sem tako še naprej izvajal dejavnost primarne pediatrije po dispanzerski metodi.


V začetku leta 2012 sem Zavod preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo z imenom Pediatrija Borštnikova zdravstvene storitve in izobraževanje, d.o.o.. Skrajšano ime je P.B., d.o.o., kar je bilo na dan 11. 1. 2012 vpisano v sodnem registru Okrožnega sodišča v Mariboru. Vse razen pravnoformalne oblike delovanja je v podjetju ostalo nespremenjeno. Od matične številke, davčne številke, transakcijskega računa in dejavnosti, ki jih izvajam. Prav tako je d.o.o. prevzel koncesijo, ki je bila poprej na Zavodu.


V ordinaciji še vedno izvajam tako preventivne preglede in cepljenja zdravih predšolskih otrok po predpisanem programu, kot tudi zdravljenje bolnih otrok (kurativna dejavnost). Vseskozi sem izbrani zdravnik v glavnem predšolskim otrokom in nekaj sto šolskim otrokom (sorojencev predšolskih otrok). Zaradi prekoračitve opravljenih storitev in posledičnega neplačevanja s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) vseskozi zavračam številne starše, ki bi s svojim otrokom želeli postati moji varovanci.

 

Na dan 17. januar 2019 sem Igor Dovnik izbrani zdravnik 1737 pacientom kar je 2696,46 glavarinskih količnikov - obvezna objava v skladu z ZPacP

 

 

Inštitut za varovanje zdravja

ivz

 

PAKET MEDO

paketmedoimage